headerlogo
Nl Fr

Organisatie en structuur

De Directie

De Directie is als volgt samengesteld:

Algemeen Directeur: Kolonel Militaire Administrateur Carlos de Vaulx de Champion

De Directie bestaat zelf uit 3 pijlers: de Medische Directie, de Directie Nursing en de Directie Administratie en Logistiek.

De Medische Directie

Medisch Directeur: geneesheer Luitenant-kolonel Sven Francque

De Medische Directie leidt de volgende Departementen: Crisis & Disaster, Research en Coördinatie Kine.
Zij overkoepelt ook de Departementen Hospitalisatie, Polikliniek, Interventiediensten, het Centrum voor Medische Expertise, de Medisch-Technische Diensten.

De Directie Nursing

Directeur Nursing: Kapitein-commandant An Van der Auwera

Het Militair Hospitaal telt momenteel ongeveer 160 militaire en burgerverpleegkundigen verspreid over de departementen Hospitalisatie, Polykliniek, Interventiediensten, Medische Steun, Logistiek en het Centrum voor Medische Expertise.

De militaire verpleegkundigen - en soms ook de burgers op vrijwillige basis - wisselen hun werk op dikwijls gespecialiseerde diensten af met deelname aan zendingen in het buitenland (Europa, Afrika, Midden-Oosten).

De Directie Administratie & Logistiek

Directeur Administratie & Logistiek: apotheker Luitenant-kolonel Kurt Deygers

De Directie Administratie & Logistiek is verantwoordelijk voor Humanresourcesmanagement en Logistiek.

Andere functionele structuren

  • Directieraad
  • Comité ZiekenhuisHygiëne
  • Comité Antibiotica
  • Medische raad
  • Comité Rampenplanning
  • Transfusie Comité
  • Comité Medisch Materieel
  • Farmaceutisch Comité