headerlogo
Nl Fr

Mission statement

Wij zijn

het competentiecentrum van Defensie inzake specifieke medische expertise en gespecialiseerde medische zorgen.

Wij willen
 • onze patienten een kwalitatief hoogstaande medische zorgverstrekking verzekeren, in overeenstemming met de geldende normen
 • getraind medisch personeel ter beschikking stellen van Defensie om operaties en oefeningen op medische vlak te ondersteunen
 • de specifieke medische expertise verzekeren voor Defensie bij
  • de basisselectie
  • de opvolging van de medische geschiktheid van het personeel
 • de geestelijke gezondheid van het personeel van Defensie vrijwaren
 • hulp verlenen aan de Natie in het kader van de engagementen van Defensie
Wij doen dit door
 • het afstemmen van de medische zorgverstrekklng op de principes van «good medical practice»
 • het afstemmen van onze werking op de geldende kwaliteitsnormen
 • gebruik te maken van moderne medische technologieèn en werkwijzen
 • modules van gespecialiseerd medisch personeel paraat te houden voor steun aan de operaties en oefeningen.
 • het leveren van een voldoende aantal wel bepaalde zorgverstrekkingen ten voordele van Defensie en de Natie om de competenties van ons personeel op peil te houden
 • het permanent optimaliseren van het evaluatieproces van de medische profielen
 • rekening houdend met de complexe evoluties van onze omgeving, onze structuren, capaciteiten en werking tijdig bij te sturen
 • een aangename en uitdagende werkomgeving te creëren voor ons personeel
 • waar nodig, synergien te zoeken met de medische burgersector
 • voor ons personeel de nodige vormingen te verzekeren
Wij geloven in
 • onze mensen die, door hun inzet, beschikbaarheid, bekwaamheid, eerlijkheid, loyauteit en zin voor samenwerking en verbetering, bijdragen tot het vervullen van onze opdracht
 • het respect voor de patiënt en zijn naasten
 • een open en doeltreffende communicatie
 • een organisatie die haar personeel leidt, begeleidt, motiveert en responsabiliseert
 • een kwaliteitszorg gebaseerd op moderne management technieken