Het MeNuFit programma

customLogo

dom medic obesitasSommige militairen hebben tijdens hun loopbaan ten gevolge van letsels van het bewegingsstelsel, overgewicht of andere metabole problemen hun lichaamsconditie dermate voelen achteruitgaan dat zij aan operationaliteit hebben ingeboet.

Via een gepersonaliseerde aanpak en onder de leiding van een individuele coach, de “remedial instructor”, biedt het MeNuFit programma aan die militairen de gelegenheid om met de nodige multidisciplinaire omkadering die fysieke fitheid terug te winnen. Deze coaching vangt in principe aan op het niveau van de eenheid van betrokkene, maar in een tweede tijd kan steeds het advies ingewonnen worden bij specialisten van het Militair Hospitaal Koningin Astrid.

De vertrekbasis is een gerichte ondervraging over de medische voorgeschiedenis en een lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor de risicofactoren van hart- en vaatziekten, andere metabole aandoeningen en beperkingen van het bewegingsstelsel.
De vragenlijst downloaden

nutriEen bloedonderzoek, een inspanningstest in het sportlaboratorium en allerhande gespecialiseerd medisch advies, waaronder ook een psychologische evaluatie, kunnen het bilan vervolledigen. Daar waar het zorgprogramma op het niveau van de eenheid voornamelijk georiënteerd is op de aandoeningen van het bewegingsapparaat (spieren, beenderen, gewrichten en zenuwen), steunt het zorgprogramma in het MHKA op drie pijlers: (1) dieetadvies, (2) aangepaste lichaamsbeweging onder begeleiding van de kinesisten en sportinstructeurs en (3) diagnose en medische behandeling van het onderliggende metabool syndroom.

De patiënten worden regelmatig opgevolgd en aan de hand van de bekomen resultaten worden hun leefgewoonten bijgestuurd. Indien nodig kan de begeleiding net zoals een strikt voedingsdieet bijvoorbeeld, gebeuren onder medische supervisie in het Militair Hospitaal.

 

sv diet

Bereken uw BMI

Leeftijd
Geslacht
Lengte
ft
in
Gewicht
lb
Lengte
cm
Gewicht
kg

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid