headerlogo

Een nieuwe hypobare kamer in het militair hospitaal

Op 19 juni 2008 wordt in het Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde (CMA) van het Militair Hospitaal Koningin Astrid officieel een nieuwe lagedrukkamer in gebruik genomen. Deze werd aangekocht ter vervanging van de oude kamer, die zich in het Kwartier Koning Albert 1 te Evere-Noord bevond.
De installatie, uniek in Belgie, zal gebruikt worden bij de selectie van al het luchtvarend personeel van Defensie (piloten, mechaniekers, boordpersoneel, paracommando’s...). De wet voorziet immers dat kandidaten moeten worden getest op weerstand tegen drukveranderingen die optreden bij het vliegen. Bij de aanvang van een dure opleiding voor piloten is het bovendien aangewezen enkel kandidaten te rekruteren die een zo laag mogelijk risico lopen op het optreden van medische problemen door drukveranderingen.

Tijdens de loopbaan van het luchtvarend personeel wordt de hypobare kamer gebruikt voor trainingsdoeleinden. De gevolgen van het gebrek aan zuurstof op grote hoogte kunnen worden gedemonstreerd. De nodige beschermingsmaatregelen zoals het juiste gebruik van zuurstofmaskers en zuurstof kunnen aangeleerd worden. Deze trainingen zullen bijdragen tot de vliegveiligheid vermits hypoxie, een gebrek aan zuurstof, mogelijk een rol kan spelen in het ontstaan van een ongeval. Hypoxie veroorzaakt immers een vermindering van de prestaties en kan, indien niet gepast gereageerd wordt, tot bewusteloosheid leiden en zelfs de dood tot gevolg hebben.

De nieuwe installatie kan, eventueel in samenwerking met andere onderzoekscentra, ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van hypoxie op de verschillende organen van het menselijk lichaam en voor het testen van apparatuur in hypobare omstandigheden.

Het organiseren van hoogtestages voor atleten en bergbeklimmers is een andere mogelijkheid. Een verblijf in de kamer leidt tot een verhoging van het aantal rode bloedcellen wat tot een verbetering van de prestaties kan bijdragen.