Duikongevallen

headerlogo

Duikongevallen (decompressieziekte)

Theoretische grondbeginselen:

Tijdens diepzeeduiken (ademen van perslucht), lost er geleidelijk stikstof op in de lichaamsweefsels. Tijdens het opstijgen naar het oppervak moet deze geleidelijk terug uitgeademd worden, vandaar de noodzaak om (na een zeker verblijf op diepte) “decompressiestops” uit te voeren. Als de duiker aan de oppervlakte komt na te weinig decompressiestops, vormt de stikstof belletjes in de weefsels of in het bloed. Dit kan ook gebeuren bij het respecteren van de decompressie-tabellen of duikcomputer!

De symptomen van decompressieongevallen zijn heel divers: soms gaat het om een plotse verlamming (aantasting van het onderste deel van het ruggenmerg door ischemie), soms zijn er tekens van aantasting van de hersenen of het cochleo-vestibulair systeem; soms veroorzaakt het pijnklachten ter hoogte van heupen, knieën of een ander gewricht, soms enkel huid-symptomen...

Als algemene regel geldt dat alle symptomen die binnen 24 uur na een duik beginnen, als decompressieziekte moeten beschouwd worden tot het tegendeel bewezen is.

HBO is aangewezen in gevallen van:
Het stellen van de indicatie en de keuze van de therapeutische recompressietabel zijn het domein van de geneesheer specialist in hyperbare geneeskunde. Tijdens het transport naar een multiplace hyperbaar centrum moet de patiënt onder 100% O2 blijven (15l/min in non-rebreather masker) en moet, in geval van belangrijke symptomen (verlamming, braken,...), een perfusie krijgen met Hartmann oplossing. Vaak moet de patiënt een urinesonde krijgen wegens urineretentie.
nbsp;
De behandelingtafels zijn lang en de diagnostiek soms zeer moeilijk. Enkel hyperbare centra met ervaring in duikgeneeskunde kunnen een correcte behandeling van dit type patiënt garanderen.
nbsp;


Bijkomende informatie:

Via het “groene” (gratis) nummer 0800 12 382 is in België, 24u/24, bijstand beschikbaar. Door dit nummer te bellen kan de duiker, geneesheer, of paramedicus bijna onmiddellijk in contact komen met een geneesheer, gespecialiseerd in duik- en hyperbare geneeskunde, die raad zal geven over dringende, medische richtlijnen en een eventuele evacuatie naar een competent hyperbaar centrum.
Deze lijn is aangeboden door DAN (Divers Alert Network).
– voor meer info : www.daneurope.org

Opgepast: dit is geen “100“ dienst – dus in geval van levensbedreigende symptomen moet eerst het “100” nummer gebeld worden!

Ons Adres:
Bruynstraat 1
1120 Neder-over-Heembeek
Telefoon:
Tel. +32 (0)2 264 41 11

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid