Gasgangreen

headerlogo

Gasgangreen - anaërobe infectie van de weke delen

Theoretische grondbeginselen:

In geval van gasgangreen door de “clostridium perfringens” bacterie laat HBO toe om in de geïnfecteerde weefsels een O2 druk boven de 250mmHg te bekomen, wat snel de productie van alfatoxines door de bacterie belemmert. Dit staat toe om de snelle voortgang van de infectie te stuiten, op voorwaarde dat de behandeling herhaald wordt (in de praktijk worden 3 behandelingen gedurende de eerste 24 uur gegeven, gevolgd door 2 behandelingen per dag).

Daarbovenop creëert HBO een aërobe omgeving ter hoogte van de besmette weefsels, wat een bacteriostatisch effect heeft op de anaërobe kiemen zelf.

Het herstellen van de locale O2 druk geeft voldoende bactericiede capaciteit aan de aanwezige polynucleaire neutrofiele witte bloedcellen (macrofagen).

Tenslotte is het zo dat bepaalde antibiotica (vb. de aminoglycosiden) een verminderde doeltreffendheid hebben in een hypoxisch milieu.

In geval van andere uitgebreide infecties van de weke weefsels (fasciitis of necrotiserende cellulitis, gangreen van Fournier, niet clostridiale myositis of pyoderma gangrenosum), kan HBO ook bijdragen tot de behandeling, hoewel minder spectaculair, en dit met dezelfde effecten.

HBO is aangewezen in gevallen van:
clostridiaal gasgangreen (aanwezigheid van gram+ bacterien, extreem snelle voortgang, intramusculair gas op radiografie). Een aangepaste antibioticatherapie, een doeltreffende vasculaire vulling, en een heelkundig debridement zijn noodzakelijk. Er gebeuren 3 behandelingen HBO gedurende de eerste 24 uur, gevolgd door 2 behandelingen per dag tot de infectie overwonnen is (meestal vanaf de 5de dag)
belangrijke infectie van de weke delen : chirurgie en antibioticatherapie zijn de pijlers van de behandeling. HBO moet hieraan toegevoegd worden bij een aantasting van de algemene toestand of een uitgebreide necrose van de weefsels (oedeem, delicate vasculaire status,...). HBO gebeurt over het algemeen aan rato van 2 maal per dag.


Opmerking:

De toepassing van preventieve, vroegtijdige HBO ten gevolge van uitgebreide, bevuilde wonden of wonden met bijkomend vasculair letsel (vb. compartimentsyndroom, crush-syndroom) wordt meer en meer verdedigd, vooral bij open breuken (osteitis is in het algemeen moeilijk te behandelen).

Ons Adres:
Bruynstraat 1
1120 Neder-over-Heembeek
Telefoon:
Tel. +32 (0)2 264 41 11

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid