CO intoxicatie

headerlogo

CO intoxicatie

Theoretische grondbeginselen:

De symptomatologie bij een CO intoxicatie kan door twee pathofysiologische mechanismen uitgelegd worden:

  1. De binding van CO met hemoglobine speelt een belangrijke rol indien de omgevingslucht sterk met CO vervuild is. Ze veroorzaakt een acute hypoxie, die zich kenbaar maakt door hoofdpijn, vertigo, bewustzijnsverlies. De symptomen verdwijnen meestal snel nadat men het slachtoffer uit het lokaal geëvacueerd heeft en zuurstof geeft via een masker. CO-Hb in geval van symptomen ongeveer 25%.
  2. De verbinding van CO met cytochroom-systemen en weefsel-enzymen ligt aan de basis van een weefselvergiftiging (“cytotoxiciteit”) die zich veel langzamer instelt, maar die ook veel langer weerstand biedt aan een behandeling met zuurstof. De intoxicatie gebeurt door de CO die opgelost is in het plasma, en kan zich zelfs voordoen met een lage CO-Hb waarde, indien de blootstelling lang genoeg is (10-20%). Daar de desintoxicatie van de weefsels pas kan gebeuren door een verhoogd perifeer aanbod van zuurstof, gebeurt dit, bij toediening van zuurstof via masker, met een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de vrijmaking van de hemoglobine. Symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, pijn in de hartstreek, abnormaal neurologisch onderzoek (reflexen, bewustzijn), die ook na 1 tot 1,5 uur normobare zuurstoftherapie bestaan zijn aan dit mechanisme te wijten.

Het kunnen bepalen van de duur van de blootstelling aan CO-gas is dus van groot belang om in te schatten hoe ernstig het slachtoffer geïntoxiceerd is.

HBO is aangewezen in gevallen van:

  • bewustzijnsverlies, zelfs kort, ten gevolge van de intoxicatie
  • neurologische symptomen: enkel objectieve symptomen moeten in overweging genomen worden: belangrijke spierzwakte (moeilijkheden om zich recht te houden), bewustzijnsvermindering (stuporeuze of comateuze toestand), sterke of asymmetrische peesreflexen, concentratiestoornissen (onmogelijkheid tot simpele hoofdrekenoefeningen). In het algemeen kunnen we alle symptomen zoals hoofdpijn, vertigo en algemene malaise, die na 1 uur normobare zuurstoftherapie (non-rebreather masker met reservoir, aan een debiet van > 15 l/min) blijven, nog als serieus beschouwen. Deze patiënten moeten getransfereerd worden voor HBO.
  • cardiologische symptomen, ook al lijkt het ECG normaal..
  • zwangere vrouwen.


In de volgende gevallen kan HBO nuttig zijn, maar dit moet besproken worden geval per geval (voorafgaand telefonisch contact met een geneesheer gespecialiseerd in HBO).

  • kinderen < 10 jaar met symptomen, zelfs in mindere mate,
  • CO-Hb > 25% bij aankomst in het ziekenhuis, zelfs indien symptoomvrij.


De HBO gebeurt in een sessie van ongeveer 90 minuten. Als de patiënt na deze sessie niet symptoomvrij is kan een tweede sessie gegeven worden na 6 uur.

Alternatieven voor HBO:

Het geven van O2 normobaar in een non-rebreather masker met reservoir, aan een debiet van > 15 l/min, gedurende 12 uur, of gedurende 2 uur na normalisatie van de CO-Hb of het verdwijnen van alle symptomen.

Ons Adres:
Bruynstraat 1
1120 Neder-over-Heembeek
Telefoon:
Tel. +32 (0)2 264 41 11

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid